Styrelsen 2019

Kontakta oss på
osterhankmouf(at)gmail.com

Ordförande: Malin Nyström malin.nystrom(at)netikka.fi Tel.050-522 5438

Vice ordförande: Guy Wiklund guy.wiklund(at)netikka.fi

Sekreterare: Camilla Nykvist camillahoglund8(at)hotmail.com

Kassör: Anja Vingård anja.vingard(at)gmail.com

Övriga medlemmar:
Kaj Skräddar kskraddar(at)gmail.com 
Mimmi Koivula mimmi.koivula(at)hotmail.com
Jenny Wiklund jennyawiklund(at)gmail.com

Suppleanter:
Ulrika Nabb ulrika.nabb(at)netikka.fi
Johanna Sandström